TOUR
 • 2017/09/27(wed)
  BIG CAT
  18:00 / 19:00
  Osaka, Japan
 • 2017/09/28(thu)
  太陽と虎
  18:30 / 19:00
  Kobe, Japan
 • 2017/10/27(fri)
  Zepp Tokyo
  18:00 / 19:00
  Tokyo, Japan
 • 2017/11/05(sun)
  Zepp Nagoya
  17:00 / 18:00
  Nagoya, Japan
 • 2017/11/10(fri)
  仙台Rensa
  18:00 / 19:00
  Sendai, Japan
 • 2017/11/12(sun)
  金沢EIGHT HALL
  17:00 / 18:00
  Kanazawa, Japan
 • 2017/11/13(mon)
  水戸ライトハウス
  17:30 / 18:00
  Ibaraki, Japan
 • 2017/11/17(fri)
  広島クラブクアトロ
  18:00 / 19:00
  Hiroshima, Japan
 • 2017/11/18(sat)
  福岡DRUM LOGOS
  17:00 / 18:00
  Fukuoka, Japan
 • 2017/11/22(wed)
  青森Quarter
  18:00 / 19:00
  Aomori, Japan
 • 2017/11/24(fri)
  札幌PENNY LANE24
  18:00 / 19:00
  Hokkaido, Japan
 • 2017/11/29(wed)
  高松オリーブホール
  18:00 / 19:00
  Kagawa, Japan
 • 2017/12/10(sun)
  Zepp Osaka Bayside
  17:00 / 18:00
  Osaka, Japan
 • 2017/12/16(sat)
  桜坂セントラル
  17:30 / 18:00
  Okinawa, Japan
 • 2017/12/20(wed)
  神戸Harbor Studio
  18:15 / 19:00
  Kobe, Japan